Portraits of... in de : het groene hart kunstprijs expositie
zaterdag 8 oktober tot en met zondag 3 november 2011.
GroeneHartKunst
De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art is opgericht in 1998 en heeft als doel het promoten van kunstactiviteiten in het Groene Hart. Dit is globaal het gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

In 1998 heeft de Stichting een kunstcompetitie ingesteld, De Groene Hart Kunstprijs, die elke 2 jaar wordt uitgereikt aan zowel professionele als amateur-kunstenaars. Bovendien wordt voor de derde keer de Rabo Publieksprijs uitgereikt.

In 2011 luidt het thema: GROEN HART, DUURZAAM HART..
Ik maakte naar aanleiding van dit thema "Portraits of durability 10002" en stuurde deze in.

GROEN HART, DUURZAAM HART?
Duurzaam waterbeheer in het Groene Hart Conferentie over het toekomstperspectief van het Groene Hart op 10 februari 2011 j.l. in het Stadhuis van Woerden.
Met kernpunten als: De ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart. Openheid, diversiteit, veenweidenkarakter, rust & stilte, aanpak van verrommeling, gemeente- en provincieoverschrijdend denken….. Hoe geven de Groene Hart provincies gezamenlijk invulling aan het begrip ruimtelijke kwaliteit? Via de "Voorloper" provinciale structuurvisies en via de kwaliteitssporen; kwaliteitsatlas, kwaliteitsteam en kwaliteitsateliers.

Met deze 25 goudvissen onderzocht ik de waterkwaliteit en de stand van de ruimtelijke kwaliteit de openheid, de diversiteit, het veenweiden-karakter, de rust en de stilte, de aanpak van verrommeling, de gemeente- en het provincie-overschrijdend denken….. in Harmelen, Woerden, Lindschoten, Montfoort, Oudewater, Hekendorp, Driebruggen, Waarder, Papekop, Zegveld, Woerdenseverlaat, Meije, Bodegrave, Zwammerdam, Alphen a/d Rijn, Ter Aar, Papenbrug, Nieuwveen, Kudelstaart, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge, Hoogmade en Aalsmeer.

Ik, de goudvis, ben na een aantal onderzoeksvormen en onderwerpen aangaande duurzaamheid, groenheid, openheid, etc, etc etc..... te hebben bekeken ben met een vraag blijven zitten: = leid deze duurzaamheids hype ook wel naar meer leefbaarheid, leefbaarheid voor iedereen?
Door de toenemende deling arm/rijk en de onoverzichtelijke voorlichting aangaande de werkelijke graad van duurzaamheid en de meetbaarheids norm van duurzaamheid.
Interpretatie van, geloof , politieke overtuiging en de acceptatie van anders denkenden aangaande duurzaamheid/leefbaarheid leiden in toenemende mate tot vervreemding en buitensluiting.


Portraits of durability 10002 behaald de 5de plaats:
Jurycommentaar: "heel origineel werk, het thema goed doordacht, technisch knap"

Expositie van de deelnemende kunstwerken vindt plaats in Galerie en Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 te Nieuwkoop (www.rijlaarsdam.nl) en duurt van zaterdag 10 oktober tot en met zondag 1 november 2009.De openingstijden zijn:
dinsdag, woensdag en zondag van 13 tot 17 uur;
donderdag, vrijdag, zaterdag van 10 tot 17 uur;
op maandag gesloten.
Toegang tot de expositie is gratis.

De expositie wordt gesloten op zondagavond 1 november, na de uitreiking van de Rabo Publieksprijs om 16 uur.

Tijdens de expositie zullen alle tentoongestelde kunstwerken te koop zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).


Routebeschrijving:
Routebeschrijving per auto:
In verband met de verkeersveiligheid verzoeken wij u gebruik te maken van de z.g. parallelweg naast de provinciale weg Nieuwveen-Nieuwkoop.
Bezoekers uit de richting Nieuwveen kunnen bij het verkeersplein "Het Haasje" hier deze parallel- of ventweg inrijden.
Bezoekers komende uit de richting Alphen-Nieuwkoop moeten bij het met verkeerslichten beveiligde kruispunt (BP-station) linksaf slaan.

Met het Openbaar Vervoer
U kunt Hoeve Rijlaarsdam bereiken met buslijn 147: Amstelveen Busstation - Nieuwkoop- Alphen a/d Rijn en v.v. Deze bus rijdt elk half uur. U kunt uitstappen bij halte Christelijk Gereformeerde Kerk te Nieuwkoop. Vanaf hier loopt u in ca. 5 minuten in de richting van Nieuwveen naar de galerie.