Pssst... niet doorvertellen: Portraits-of bij Ltd.
Heel stilletjes is op de Elandsgracht nr16 in Amsterdam Ltd. open gegaan. 
Alsof eigenlijk niemand mag weten wat Ltd. is.
Als een mysterieus en goed bewaard geheim zijn daar de laatste maanden, werken van Bob van Walderveen (06-04-'31-10-06-'95) na een lange reis, vanaf de laatste tentoonstelling in 2002 en van opslag naar opslag, van stof ontdaan en opgehangen.
Bob van Walderveen maakte, in zijn eigen woorden: "Veelkanaals geluidscomposities met bijbehorende objecten, licht en beweging. Tropist. Verder ook nog voorwerpen voor aan de muur enzo. Schilderijen, monoprinten, tekeningen en objecten." 
Een audiovisueel, multidisciplinair kunstenaar

Het Tropisme:
De eerste tropisten ontmoetten elkaar in de C.E.M.-studio. Toen nog te Hilversum, waar experimentele en elektronische muziek bestudeerd en gemaakt werd. Na enkele jaren van besprekingen, bijeenkomsten op geheimzinnige plaatsen en speciale tijdstippen, onderzoekingen, proefnemingen en schetsenderwijs definiëren en plannen maken, kwam het tot een eerste tentoonstelling in 'de Vonk' te Bussum (maart/april 1987)
Harde kern van deze kunstenaarsgroep bestond uit: Bob van Walderveen, Alfred Marseille (22-04-'61), Robin Noorda (31-12-'59). Verder waren er Paul Godschalk, Sam Samshuijzen (01-10-'44), Hans Hagenbeuk en Marian Schoettle, allen kunstenaars met zeer uiteenlopende achtergronden die gezamenlijke multi-disciplinaireprojekten maakten, waarbij ze het Tropisme aannamen als centraal concept.

Tropisme laat zich moeilijk definiëren. 
Dit neemt niet weg dat de tropisten zich weleens hebben uitgelaten over dat, waar ze mee bezig zijn/waren. 
Een citaat van Bob van Walderveen: "tropisme betreft ondefinieerbare roerselen die zeer snel verglijden naar de uiterste grenzen van ons bewustzijn; ze staan aan de oorsprong van onze gebaren".
Robin Noorda zijn citaat moet ongeveer als volgt geluid hebben: "tropisme behelst het verschijnsel van vluchtig waargenomen zaken die een subtiel (maar essentieel) onderdeel uitmaken van het product, en die na een tweede beschouwing anders of zelfs in het geheel niet meer aanwezig zijn. De begrippen 'déjà vu', 'aha-erlebnis', 'catch 22 situations' zijn niet per definitie aan het tropisme verbonden, doch tropistische uitingen moeten/kunnen verwantschap vertonen met gevoelens die dergelijke zaken oproepen". 
Paul Godschalk's definitie is misschien nog wel het moeilijkst te vangen: "laten we er maar mee kappen en anders stap ik op" . en zo is het ook gelopen. 
Alfred Marseille: "wat tropisme is, dat weet ik niet, tropisme is dus wat ik niet weet".

Definitie 2....... etc.: 
De toeschouwer komt, ziet en gaat ten onder. Tropisme betoogt; de rol van het toeschouwer zijn aan de orde stellen. De waarnemer raakt gevangen in wat hij / zij waarneemt, en uit die interactie, die onbeheersbaarheid, ontstaat iets, een frustratie, een som der tegenstrevende delen; tropisme. 
Het doel van tropisme is steeds de ervaring van 'ruimte'; en wel het soort ruimte dat doorgaans geassocieerd wordt met zowel verwarring, als ook met verwondering, twee begrippen die waarschijnlijk zeer met elkaar verwant zijn.
De essentie van 'tropisme' is niet te vangen in een of andere manier van documenteren, de instrumenten zijn niet in staat de rol van de toeschouwer adequaat over te nemen. Het ellendige verschil tussen beeld en nabeeld. De blinde hoek in de spiegel van uw auto.
Tropisme blijft steken, waar anderen altijd verder gaan.

Als een contrast is er een wand met het werk van Peter Janssen (1951) met foto installaties en mixed media.
Hij documenteert bij het dwangmatige af, in een chaos van 5 alle beelden die voorbijrazen. Leven, dood, licht, donker, structuur en details brengen hem doorlopend in een staat van verwondering. In zijn werk probeert hij die chaos aan indrukken te catalogiseren en die verwondering om te zetten in een overzichtelijk landschap van gevoel door beeld. Het recentere werk bestaat uit foto en multimedia installaties, Met als hig-end resultaat één unieke print op canvas. Van elk werk bestaat ook een genummerde serie van 10 prints op canvas, formaat 20 x 30 cm.

Kortom een ervaring waar je je rustig in kunt onderdompelen, onder één voorwaarde: je mag het niet verder vertellen. Dan blijft het nog een beetje ons geheim.
Ltd. is dan ook alleen op zaterdag geopend van 12.00 tot 18.00 uur
of op afspraak (t: 020 6232103 • m: 0651057992
Ltd.
Elandsgracht 16
1016 TW Amsterdam
www.bobvanwalderveen.com
www.portraits-of.nl