Synergetic Art
28 maart 2009, Loods 6, KNSM laan 143 Amsterdam, 16.00 - 18.00 uur
Vier kunstenaars exposeren met kunst die ze samen hebben gemaakt. Wat hebben twee schilders, een fotograaf en een sierraadontwerpster gemeen?
Meer informatie over de andere kunstenaars op www.synergeticart.nl.
Schrijf je in op de mailinglist op de homepage>> en je krijgt een uitnodiging voor de opening opgestuurd.

Wat gebeurt er als je kunstenaars van verschillende disciplines in een broedplaats voor een periode van bijvoorbeeld drie maanden bij elkaar brengt.? Juist ja! Dan krijg je kunstzinnige kruisbestuiving! Breng nou bijvoorbeeld de body-painter, de edelsmid, fotograaf en kunstschilder bij elkaar. De fotograaf maakt foto’s van het body-painted model, welke behangen is met sieraden met schilderijen als achtergrond en dat is dan een kunststijl op zich! Synergie dus in de kunst!

Doel
De bedoeling van het project “Synergetic Art” is om een nieuwe variant op het bestaande concept van een broedplaats te promoten. Wij willen de maatschappij een nieuwe vorm van een broedplaats laten zien. Je brengt een aantal kunstenaars in een daarvoor beschikbaar gestelde locatie bij elkaar met de opdracht om samen een expositie te organiseren. Ze zullen dan niet alleen hun “eigen” kunst laten zien, maar bovenal ook de combinatie van hun diverse, individuele kunst disciplines, waardoor er een gecombineerde kunstuiting ontstaat. Deze kunstzinnige creatieve combinatie kunnen we dan synergetic art noemen. Er ontstaat namelijk een synergie tussen de verschillende uitingen van kunst.

Toegevoegde waarde
Kunst is een krachtige en inspirerende vorm van communicatie. Aan de hand van zijn/haar kunstwerk kan de kunstenaar aan de mensheid laten zien hoe de wereld er volgens hem/haar uitziet of zou moeten uitzien. Kunst geeft mensen warmte en schept een band (verwantschap) tussen alle toeschouwers. De individuele kunstvorm (het schilderij, het sieraad, de body-paint, de foto) is op zich al een sterk middel om dit te realiseren. Maar hoe krachtiger en effectiever wordt de boodschap als die vanuit een synergie tussen al die afzonderlijke kunstuitingen ontstaat! De toegevoegde waarde voor de gemeenschap, de “kijkers”, is dat er naast al het mooie kunst dat er al is, nog meer vernieuwende kunst ontstaat. De toegevoegde waarde voor de instelling die de locatie voor de broedplaats beschikbaar stelt is, dat zij kan deelnemen en bijdragen aan vernieuwing en dynamiek in de samenleving. En ook dat de samenwerking tussen de kunstenaars bovendien meer saamhorigheid en integratie in de samenleving zal realiseren. Immers werken de kunstenaars samen aan de totstandkoming van een concept dat nieuw, creatief en inspirerend is. En de praktische toegevoegde waarde is uiteraard dat de instellingen de tijdelijke leegstand van hun panden kunnen opvullen. Zodoende wordt het nuttige met het aangename verenigd.

Plan van aanpak
Een groep van vier kunstenaars (Rob: body-painter, Sylvia: edelsmid, Dick: kunstschilder en Peter: fotograaf) zal 28 maart 2009, Loods 6, KNSM laan 143 Amsterdam, 16.00 - 18.00 uur, een expositie houden waarbij zij, naast hun eigen kunst, de hierboven beschreven synergetic art zullen laten zien. Voor de financiering van dit project zal een aanvraag voor een subsidie worden gedaan bij bijvoorbeeld het AFK. Zij zullen het publiek op een schitterende combinatie van body-paint art, fotografie, schilderskunst en edelsmederij trakteren. Voor deze tentoonstelling zullen instanties worden uitgenodigd, die over panden beschikken welke steeds voor een bepaalde korte periode beschikbaar zijn, waarvoor de eigenaren een goede, nuttige en originele bestemming willen vinden. Wij denken dan aan woningbouwcoöperaties, makelaars en ook de diverse stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Deze instanties zullen dan het mooie, inspirerende en krachtige karakter van dit concept kunnen bewonderen en vervolgens wellicht besluiten om hun panden beschikbaar te stellen voor de “broedplaats nieuwe stijl”. En daarmee zal tenslotte een nieuw concept van kunst maken, namelijk synergetic art, ontstaan.

Samenvatting
Met dit project willen wij een variatie op het concept van broedplaatsen introduceren, genaamd “synergetic art”. Wij zijn namelijk van mening dat een kunstzinnige kruisbestuiving vernieuwend zal zijn in de kunstwereld, en het voor kunstenaars mogelijk zal maken om nog krachtiger en meer geinspireerd met behulp van hun kunst met de wereld te communiceren. Startende kunstenaars, maar ook diegenen die al langer kunst beoefenen, zullen enthousiast en gedreven zijn om met elkaar iets voor de samenleving neer te zetten, welke ongetwijfeld zal bijdragen aan meer harmonie, saamhorigheid en integratie in de samenleving.

Organisatie:
Rachel Getrouw
s.r.getrouw@worldonline.nl