portraits of durability
portraits of durability 10001
portraits of durability 10002


GROEN HART, DUURZAAM HART?
Duurzaam waterbeheer in het Groene Hart Conferentie over het toekomstperspectief van het Groene Hart op 10 februari 2011 j.l. in het Stadhuis van Woerden.
Met kernpunten als: De ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart. Openheid, diversiteit, veenweidenkarakter, rust & stilte, aanpak van verrommeling, gemeente- en provincieoverschrijdend denken….. Hoe geven de Groene Hart provincies gezamenlijk invulling aan het begrip ruimtelijke kwaliteit? Via de "Voorloper" provinciale structuurvisies en via de kwaliteitssporen; kwaliteitsatlas, kwaliteitsteam en kwaliteitsateliers.

Met deze 25 goudvissen onderzocht ik de waterkwaliteit en de stand van de ruimtelijke kwaliteit de openheid, de diversiteit, het veenweiden-karakter, de rust en de stilte, de aanpak van verrommeling, de gemeente- en het provincie-overschrijdend denken….. in Harmelen, Woerden, Lindschoten, Montfoort, Oudewater, Hekendorp, Driebruggen, Waarder, Papekop, Zegveld, Woerdenseverlaat, Meije, Bodegrave, Zwammerdam, Alphen a/d Rijn, Ter Aar, Papenbrug, Nieuwveen, Kudelstaart, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge, Hoogmade en Aalsmeer.

Ik, de goudvis, ben na een aantal onderzoeksvormen en onderwerpen aangaande duurzaamheid, groenheid, openheid, etc, etc etc..... te hebben bekeken ben met een vraag blijven zitten: = leid deze duurzaamheids hype ook wel naar meer leefbaarheid, leefbaarheid voor iedereen?
Door de toenemende deling arm/rijk en de onoverzichtelijke voorlichting aangaande de werkelijke graad van duurzaamheid en de meetbaarheids norm van duurzaamheid.
Interpretatie van, geloof , politieke overtuiging en de acceptatie van anders denkenden aangaande duurzaamheid/leefbaarheid leiden in toenemende mate tot vervreemding en buitensluiting.