Wall of death 2010+
Stellingen:
IK ben er niet om JOU te vertellen wat je moet doen of laten. Ik ben niet hier om je de feiten over tabak te vertellen. De statistieken, de verschrikkelijke foto's van echt zieke mensen zeggen meer dan genoeg over wat tabak met die mensen doet. Ik ben er ook niet om te vertellen over de schade, de pijn en het verdriet bij het verlies van een naaste. Iedere individu maakt zijn eigen keuzes!

Sigaretten zijn overal:
In advertenties zie je ideaal-beelden. In rook reclames zien/ zagen de rokers er hip, cool en attractief uit. Het grote publiek zou inmiddels bewuster moeten zijn van de manipulaties in de media.

Niet Roken:
Er zijn geen lichaamlijke redenen om te roken. Je lijf heeft geen tabak nodig. Sigarettentabak bevat chemicalieën zoals nicotine en cyanide die feitelijk vergif zijn. Ons lijf gaat in de verdediging als het vergiftigd word. Veel mensen worden de eerste keren als ze roken misselijk, geven over of ervaren een branderig gevoel in hun keel of longen. De gevolgen van de vergiftiging gaan heel gelijkmatig. Roken lijd dan ook vaak tot gezondheids problemen, hart en vaatziekten, long emphyzeem en kanker. Elke keer als je een sigaret opsteekt verkort je je leven met 5 tot 20 minuten. Rokers hebben niet alleen een grotere kans op huid veroudering en gele tand en hand aanslag, ze zijn ook vaak minder actief als niet rokers, want roken beinvloed de long capaciteit. Ook kan roken de vruchtbaarheid bij vrouwen beinvloeden en de potentie bij mannen doen afnemen. Je krijgt er een slechte huid van, je stinkt als een asbak uit je mond, je haar en je kleren. Het verkleint je atleties vermogen, verhoogt je blesure gevoeligheid, verlengt je helingsproces en ondergraaft je weerstand. En als al die bedreigingen de roker niet tot stoppen overhaald, is dat misschien te wijten aan het feit dat van roken kennelijk dommer word door de vernietigende werking van de geinhaleerde giftige rook.

Afhankelijk van je verblijfplaats kost het roken van een pakje sigaretten per dag je ongeveer 1800 euro per jaar.

Het enige wat helpt om al die problemen met roken te voorkomen is om het gewoon niet te doen. Het valt niet mee, zeker als iedereen om je heen rookt en je telkens een sigaret krijgt aangeboden. Het kan daarom helpen de druk te verminderen door een paar goede reden om niet te roken bij de hand te hebben. Zoals: "Ik vind het niet lekker" of "nee dankje, ik wil er niet zo dom uitzien als jou..." Het niet roken geeft je namelijk een heleboel meer, meer energie, betere prestaties, je ziet er beter uit en je houd er meer geld van over op de koop toe!
Als je rookt en je wilt stoppen, vind je daar tegenwoordig heel veel informatie over. Heel veel verschillende methoden voor heel veel verschillende mensen. Voor de een werkt "in een keer stoppen" het best terwijl anderen door middel van minderen bij hun beoogde doel komen. Weer anderen gaan in praatgroepen. Op het internet vind je heel veel goede tips en mogelijkheden. En als je stopt is het goed je te realiseren dat de eerste ppaar dagen het moeilijkst zijn, en dat het redelijk normaal is wanneer je zo nu en dan terugvalt in je rookgewoonte voordat het je definitief lukt om te stopppen.

Het recht om te roken:
Mensen die ervoor kiezen om te roken, doen dat vanuit een persoonlijke keuze. Een keuze die zowel rechten als verantwoordelijkheden met zich mee brengen. Verantwoordelijk voor zowel de manier als de plaats waar de rokers ongestoord kunnen roken alswel de voor de manier waarop zij zich van de verpakking en peuken ontdoen. Rokers die daar de verantwoordelijheden van zien en zich daar voor willen inzetten zullen ook succes vol zijn in het voorkomen van discriminatie van rokers. Want ca. 580 .000.000 mensen in de wereld kiezen om te roken. Hun rechten and uiteindelijk alle andere mensen wiens vrije keuze wordt bedreigt moeten worden beschermd.

In Nederland zijn de waarschuwingsteksten op tabaksverpakkingen nu al sinds enige jaren verplicht. Elk pakje sigaretten maakt je er dreigend op attent dat roken dodelijk is. Maar zijn deze waarschuwingen eigenlijk wel effectief? Je kunt als roker niet om de waarschuwingen heen. Ze beslaan 35 procent van een van het pakje. Maar aarzel je daardoor langer voordat je een sigaretje opsteekt? Of word je erdoor gemotiveerd om te stoppen met roken? Het antwoord op die laatste vraag blijkt 'nee'. Want na de introductie van deze tekstjes bleef de tabaksverkoop in Nederland vrijwel gelijk. Sommige mensen hebben wel moeite met waarschuwingen. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Vooral de rokers die al rondlopen met het idee om te stoppen, voelen zich aangesproken. De teksten die actief aansporen om te stoppen met roken, lijken het meest effectief te zijn. Natuurlijk weten de tabaksfabrikanten dat ook. Uit een klein onderzoekje blijken juist deze waarschuwingen minder op de tabaksverpakking te worden geplaatst.  De "portraits of death" is mij eigen kleine onderzoekje over zwerf-rookreclame. Ont- of aanmoediging. Als je je er aan stoort zie je plotseling overal de sluikreclame, compleet met uitdagende doodsbedreigingen.

Sigaretten peuken als chemisch afval:
Rokers die de openbare ruimte gebruiken als openbare afvalbak, zouden zich ook kunnen bedenken dat peuken voor een groot gedeelte bestaan uit plastick, en niet uit papier of katoen, en dat ze chemikalien bevatten die dieren kunnen doden die zich binnen een belangrijke onderste laag bevinden in de voedselketen. Daarom is het belangrijk dat er aan deze vorm van vervuiling aandacht word besteed, zodat rokers hun eigen verantwoordelijkheid voor deze vervuiling gaan inzien en deze voorkomen.